Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
IX Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej
„GEOMETRYCZNE EKSPLOZJE”

Kartę zgłoszeniową można wygenerować TUTAJ.pod honorowym patronatem:


Ministra Edukacji Narodowej
Marszałka Województwa Mazowieckiego

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Ośrodka Rozwoju Edukacji
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

patronaty zawodowe:


Stowarzyszenia Fryzjerów Polskich "Intercoiffure Polska"
Klubu Fryzjerstwa Artystycznego im. Lubowieckiego
Cechu Fryzjerów w Warszawie
Akademii Fryzjerskiej "ZAREMBA"


     Geometria – perfekcyjna, precyzyjna, . surowa, uporządkowana a jednak artystyczna. Ewaluowała przez lata od badania kształtów znanych z codziennego życia do studiów nad nieskończenie wymiarowymi abstrakcyjnymi przestrzeniami.
     Choć należy do najstarszych dziedzin nauk ścisłych, to swoją niepowtarzalnością form, wypłynęła na szerokie wody artystyczne. Już na początku XX wieku, kiedy we Francji rozwinął się kubizm, poszukiwano nowych zasad budowy przestrzennej z wykorzystaniem figur geometrycznych. Pablo Picasso zafascynowany kanciastymi formami, tworzył najbardziej pożądane po dzień dzisiejszy obrazy, Vidal Sasson zapoczątkował geometryczny ład na głowie i fryzura a`la carre, wciąż króluje na pokazach mody największych światowych projektantów mody.
     A gdyby do prostoty i uporządkowania kształtu, zaproponować odrobinę szaleństwa? Przełamać stereotyp geometrycznych schematów, jednolitych kolorów? Wykorzystać figury, bryły i stworzyć dzieła fryzjerskie na miarę najlepszych? Połączyć klasykę z awangardą, statykę z dynamiką, symetrię z asymetrią...
 1. Postanowienia Ogólne
  1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestników Konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w ramach IX Ogólnopolskiego Konkursu Fantazji Fryzjerskiej.
  2. Kontakt :
   • Tel/fax: (22) 849-62-18
   • e-mail: sekretariat@zso.edu.pl,
   • www.zso.edu.pl
   • Konkurs odbędzie się 28.03.2017 r. w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60, 02-543 Warszawa (godz. 9.00 – 15.00).
  3. Rejestracja uczestników w godz. 8.00 – 8.30
  4. Przedmiotem oceny prac będą m.in.:inspiracja, nowatorstwo i staranność wykonania w odniesieniu do tematu konkursu, kreatywność i stopień trudności, całościowy wizerunek/stylizacja modela/modelki w odniesieniu do tematu konkursu.

 2. Cele konkursu
  • doskonalenie i promowanie umiejętności z zakresu branży fryzjerskiej
  • umożliwienie zawodnikom zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom
  • nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, nauczycielami zawodu oraz szkołami zawodowymi
  • promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego zawodnikom zdrową rywalizację i ukazanie własnego potencjału

 3. Warunki uczestnictwa
  1. Uczestnicy – w Konkursie mogą wziąć udział uczniowie: Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Fryzjerskiego, Wytypowani przez szkołę, zakład pracy, CECH (wiek 16 – 20 lat).
  2. Szkoła może wystawić max. 3 zawodników.
  3. Uczestnik bierze udział w Konkursie na własny koszt. (materiały, aparaty fryzjerskie, model, dojazd, inne),
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osobiste rzeczy uczestnika konkursu.
  5. Oryginał Karty Uczestnictwa należy wygenerować na stronie: Zgłoszenie i po podpisaniu, z pieczątką szkoły prosimy przesłać: nr fax. (22) 849-62-18 lub na adres: Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60; 02-543 Warszawa - do dnia 14.03.2017 r.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora (brak wody, prądu).
  7. Nadesłanie Karty Uczestnictwa oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

 4. Zasady Konkursu
  1. Jury Konkursu powoływane jest przez organizatora (ZSOFiK nr22). W skład Jury wchodzą: nauczyciele zawodu, fryzjerzy, pracodawcy, styliści, członkowie Intercoiffure, przedstawiciele firm fryzjersko-kosmetycznych. Jury Konkursu ocenia i przyznaje nagrody.
  2. Ocena Jury jest ostateczna.
  3. Pracę konkursową Uczestnik wykonuje na własnym modelu/ modelce.
  4. Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów długich lub krótkich. Dozwolone jest, aby włosy były wymodelowane, nawinięte na wałki, wyprostowane, bądź pokarbowane.
  5. Koloryzacja: uczestnicy przygotowują koloryzację we własnym zakresie przed Konkursem. Ilość kolorów jest dowolna. Dopuszcza się stosowanie kolorów neonowych.
  6. Produkty: do stylizacji włosów można użyć wszystkich dostępnych preparatów fryzjerskich niezbędnych do wykonania pracy.
  7. Narzędzia: dozwolone są wszystkie narzędzia, przybory i aparatura fryzjerska.
  8. Dopinki, dodatki i wypełniacze: do wykonania fryzury można stosować różnego rodzaju dopięcia, dodatki syntetyczne i naturalne oraz wypełniacze. Przygotowane do wykorzystania dopinki, dodatki i wypełniacze muszą leżeć osobno na konsoli przed przystąpieniem do wykonania fryzury.
  9. Do dyspozycji zawodników jest miejsce pracy z oświetleniem i podłączeniem do prądu oraz stanowisko myjące.
  10. Ocena: oceniana będzie inspiracja, pomysł i całościowa stylizacja/wizerunek modela/modelki w odniesieniu do tematu konkursu.
  11. Przy rejestracji zostaje nadany uczestnikowi numer stanowiska. Pod nadanymi numerami uczestnicy są przypisani w karcie ocen Jury.
  12. Czas pracy: na wykonanie pracy konkursowej uczestnik ma 120 minut.
  13. Przewidywany czas rozpoczęcia konkurencji: godzina 10.00.
  14. Punktacja: Zadanie konkursowe będzie oceniane w skali od 20 do 30 punktów. Członkowie Jury mogą tylko raz użyć najwyższych trzech not, czyli 30, 29, 28.
  15. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu, każdy członek Komisji ma prawo przyznać uczestnikowi maksymalnie 3 punkty karne za każde uchybienie. Komisja ma prawo również zdyskwalifikować Uczestnika w przypadku zmiany numeru stanowiska.
  16. Ogłoszenie wyników Konkursu i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 28.03.2017 r. po zakończeniu pracy Jury, na auli głównej.
  17. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy z maksymalną liczbą punktów przyznanych przez Jury. Zwycięzcy otrzymają puchar oraz nagrody rzeczowe za zdobycie 1-go 2-go i 3-go miejsca. Dodatkowo zostaną wręczone wyróżnienia przyznane przez pracodawców i przedstawicieli rynku pracy branży fryzjerskiej.
Kartę zgłoszeniową można wygenerować TUTAJ.SPONSORZY: