KARTA ZGŁOSZENIOWA
do XII Ogólnopolskiego Konkursu Fantazji Fryzjerskiej
PRZYSZŁOŚĆ TO DZIŚ – MODA I SZTUKA


UWAGA! Kartę zgłoszeniową należy wypełnić jeden raz dla każdego zgłaszanego zawodnika.

W przypadku problemów technicznych z formularzem prosimy o kontakt pod adresem:
konkurs.zsofik [tu wstaw małpkę] gmail.com


  DANE UCZESTNIKA:
  Nazwisko ucznia:   (pole obowiązkowe)
  Imię ucznia:   (pole obowiązkowe)
  Adres (ulica, nr domu, nr mieszkania):
  Kod:
  Miasto:
  Telefon:
  E-mail:   (pole obowiązkowe)
 
Kategoria:

  Proszę podać imię i nazwisko modelki/modela:   (pole obowiązkowe)
 
Tytuł i krótka charakterystyka pracy (2-3 zdania):


DANE SZKOŁY:
  Nazwa szkoły:
  Adres (ulica, nr budynku):
  Kod:
  Miasto:
  Telefon do szkoły:
  E-mail szkoły:   (pole obowiązkowe)
  Oddział:

DANE OPIEKUNA/NAUCZYCIELA
PRZYGOTOWUJĄCEGO ZAWODNIKA DO KONKURSU:
  Imię:
  Nazwisko:

* Akceptuje warunki uczestnictwa w konkursie.

* Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 60 pani Magdalena Jarosińska, tel: 22 849 62 18, mail: sekretariat@zso.edu.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22: srudowski.iod@dbfomokotow.pl Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO, w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych i na stronie internetowej Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22


* - pola obowiązkowe


Po naciśnięciu przycisku "POBIERZ KARTĘ" zostanie wygenerowany plik PDF, który należy wydrukować, podpisać, podstemplować i przesłać do nas faxem lub pocztą.